Pagina: << < 1  2  

 • Măsuri de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă la lăcaşuri de cult

  În această perioadă, se cuvine să reţinem atenţia credincioşilor, precum şi slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor să vegheze la respectarea următoarelor reguli de apărare împotriva incendiilor : - locurile amenajate pentru arderea lumânărilor se vor amplasa la distanţe de siguranţă faţă de elementele combustibile şi numai în (suporţi) tăvi metalice umplute cu apă sau nisip; - interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile, în poduri, balcoane şi amenajarea unor spaţii corespunzătoare, cu respectarea normelor - remedierea, în cel mai scurt timp a defecţiunilor şi dezafectarea improvizaţiilor existente la nivelul instalaţiilor electrice, interzicându-se utilizarea de consumatori peste puterea instalată; - interzicerea fumatului pe întreg perimetrul unităţii de cult, prin montarea de inscripţii „FUMATUL INTERZIS”; - dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare) şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare; - interzicerea accesului credincioşilor în biserici peste capacitatea acestora, în scopul evitării producerii unor accidente; - desemnarea de persoane care să supravegheze respectarea măsurilor de siguranţă la foc, premergător şi pe timpul slujbelor religioase; - uşile de pe căile de evacuare se vor menţine în poziţia deschis, cu sisteme sigure de deblocare; - marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în cazul situatiilor de urgenţă, pentru evitarea producerii panicii şi busculadelor; - aducerea la cunoştinţa credincioşilor, de către slujitorii bisericilor, pe timpul manifestărilor religioase, a regulilor ce trebuiesc respectate în lăcaşurile de cult şi zonele adiacente, în vederea prevenirii incendiilor, precum şi cele referitoare la modul de comportare în cazul producerii unui incendiu, în scopul păstrării calmului, eliminării panicii pe timpul evacuării persoanelor şi bunurilor materiale din clădirea incendiată; Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la un nivel corespunzător cerinţelor de protecţie la foc specifice lăcaşurilor de cult şi respectarea măsurilor prevăzute de lege, sunt premise pentru apărarea împotriva incendiilor a acestor obiective...


19 Aprilie 2011

 • ZIUA PROTECŢIEI CIVILE

 BULETIN INFORMATIV 28 Februarie – Ziua Protecţiei Civile din România Ca urmare a experienţei acumulate în Primul Război Mondial, prin efectele devastatoare ale acestuia, necesitatea protejării populaţiei civile determină reglementarea, prin Înaltul Decret Regal 468 din 28 februarie 1933 al Regelui Carol II, a Apărării Pasive Contra Atacurilor Aeriene. Acesta reprezintă primul document scris referitor la organizarea protecţiei civile în ţara noastră, deşi putem găsi dovezi despre protecţia populaţiei în caz de război încă din cele mai vechi timpuri...


28 Februarie 2011

 • Catre medicii care deţin spaţii în incinta clădirii ambulatoriului situat pe str. Avram Iancu, nr. 33

 Prin prezanta vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 6 şi art. 20 “ persoanele fizice şi juridice care deţin părţi din acelaşi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, astfel încât să nu primejduiască prin deciziile şi faptele lor viaţa, bunurile şi mediul asigurând aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil”...


03 Februarie 2011

 • Incendii vegetatie

 Având în vedere creşterea numărului de incendii produse ca urmare a arderii de către cetăţeni a vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole, mirişti, şi păsuni atragem atenţia populaţiei că: • Utilizarea focului deschis în diferite scopuri, precum şi arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi altor materiale combustibile, se admite numai în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii; în asemenea condiţii se va asigura o distanţă minimă de 10 m faţă de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile etc...


15 Martie 2010

 • Privind anuntarea incendiilor

 În conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din Legea . nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor persoanele fizice şi juridice sunt obligate: • Să respecte în orice împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul; • Orice persoană care observă un incendiu are obligaţia de a anunţa prin orice mijloc pompierii, primarul sau poliţia, după caz, şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului; • În caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau dificultate, din proprie iniţiativă ori la solocitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora, precum şi a pompierilor...


15 Martie 2010

Pagina: << < 1  2