Arderi necontrolate

În scopul implicării mai active a autorităţilor administraţiei publice locale şi a autorităţilor competente de mediu precum şi a celorlalte structuri cu atribuţii de management a situaţiilor de urgenţă din subsistemul judetean şi local, pentru combaterea / stoparea fenomenului de incendiere a vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole vă informăm cu principalele prevederi ale actelor normative în domeniu după cum urmează :

A. O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului:
- art.52 alin. (3) lit.b.)
" în ariile naturale protejate şi în vecinătatea acestora: este interzisă:
- aprinderea şi folosirea focului deschis în afara vetrelor special amenajate şi semnalizate în acest scop de către administratorii sau custozii acestora "
- art.94 alin.(1) lit.n) - Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice
"Nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă"
art.96alin.(1) nr.crt.9.
"Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 6500 lei (RON) LA 7000 lei (RON) pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) pentru persoanele juridice încălcarea următoarei prevederi legale :
- obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă"
- art.97 alin. (1)
Constatarea contravenţiilor şi a amenzilor prevăzute la art.96 se realizează de către comisari din cadrul Gărzii de Mediu, cadre de poliţie, jandarmi, personalul M.Ap.N. împuternicit şi personalul structurilor de administrare şi custorii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate.

B. Ordinul comun nr. 791/1381/12.12.2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, respectiv al ministrului mediului şi gospodăririi apelor pentru definirea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România.
Art.1. începând cu data aderării României la U.E. fermierii români care solicită plăţi directe în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă - SAPS - trebuie să respecte următoarele bune condiţii agricole şi de mediu :
II. Standardele pentru menţinerea conţinutului optim de materie organică în sol prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:
Pct.5. - arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil este permisă numai cu acordul autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

C. Norma generală de apărare împotriva incendiilor aprobată cu OMAI nr. 163/2007.
Art.97
(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
(4) Arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

E. Ordinul prefectului judeţului Cluj
Ca urmare a adresei nr. l36903/VPD/2007 a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, privind respectarea strictă a normelor de protecţie împotriva incendiilor pe durata desfăşurării secerişului şi a celorlalte lucrări agricole premergătoare înfiinţării de noi culturi, pentru a se evita producerea de incendii care să afecteze viaţa şi bunurile cetăţenilor, vă solicităm aplicarea măsurilor stabilite prin planurile de protecţie împotriva incendiilor şi verificarea modului la care la nivelul unităţilor administrativ teritoriale sunt aplicate aceste măsuri de către primari, în calitatea lor de preşedinţi ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.
Referitor la acceptul pentru arderea vegetaţiei uscate, solicitantul trebuie să depună la A.P.M. Cluj următoarele:
- certificarea cererii (pe ce motiv se arde);
- măsuri de protecţie împotriva extinderii incendiului: arături adânci pe perimetrul incendiat, dovada că deţin mijloace de internenţie specifice acţiunii de stingere (tractoare, pluguri, rezerve de apă), numele persoanelor care supraveghează focul, etc;
- aviz de la unitatea fitosanitară prin care se justifică motivul arderii în cazul dăunătorilor; plan de situaţie cu amplasamentul parcelelor, suprafeţe, vecinătăţi, zone sensibile şi distaţe aferente;
- aviz emis de Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Durabilă;
- dovada informării serviciilor publice comunitare (ISU, IJP, primărie, etc).
De asemenea, se va acorda o atenţie deosebită supravegherii zonelor cu potenţial de producere a incendiilor, traversate de căi rutiere intens circulate, în preajma cărora se află terenuri cu vegetaţie uscată care, prin autoaprindere sau incendiere şi degajare de fum dens, pot afecta vizibilitatea şi crea situaţii de risc major pentru siguranţa rutieră.


13 Ianuarie 2011

Comentarii la aceasta stire

jIZwfjPFDnGFw - 11 Octombrie 2012, 04:57:08
Erkc3d , [url=http://zvqfcmzvzrtj.com/]zvqfcmzvzrtj[/url], [link=http://hbkjukzqyvpr.com/]hbkjukzqyvpr[/link], http://gqobyzggmrml.com/

zRgAWjiZCNNtcEugiG - 09 Octombrie 2012, 10:34:17
Pb2EKB efzlynagndmf

tZtvcoNKkhHQ - 08 Octombrie 2012, 20:40:52
teraTy , [url=http://tgccqperrgdy.com/]tgccqperrgdy[/url], [link=http://xfuvfthbqtck.com/]xfuvfthbqtck[/link], http://fisfojeuajnz.com/

alex pop - 08 Octombrie 2012, 10:28:52
informatii utile; va multumim

qhQWgWbgfq - 08 Octombrie 2012, 09:26:16
FTQmWm lpvhreimsirw

iZKKONsCqZVXoErn - 07 Octombrie 2012, 13:44:36
I am a very green beginner want a be guiatr player 2 months. I have floundered all over the web and youtube searching for something like this and good on me; I found this site. This is very educational, helpful and user friendly you have done a wonderful job!.


Comenteaza stirea

Nume:[obligatoriu]         

Email:[obligatoriu]          

Comentariu    |   caractere rămase

     codul alaturat: