SĂRBĂTORI PASCALE ÎN SIGURANŢĂ

În această perioadă, se cuvine să reţinem atenţia credincioşilor, precum şi slujitorilor bisericilor, mănăstirilor şi schiturilor să vegheze la respectarea următoarelor reguli de apărare împotriva incendiilor :
- locurile amenajate pentru arderea lumânărilor se vor amplasa la distanţe de siguranţă faţă de elementele combustibile şi numai în (suporţi) tăvi metalice umplute cu apă sau nisip;
- interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile, în poduri, balcoane şi amenajarea unor spaţii corespunzătoare, cu respectarea normelor
- remedierea, în cel mai scurt timp a defecţiunilor şi dezafectarea improvizaţiilor existente la nivelul instalaţiilor electrice, interzicându-se utilizarea de consumatori peste puterea instalată;
- interzicerea fumatului pe întreg perimetrul unităţii de cult, prin montarea de inscripţii „FUMATUL INTERZIS”;
- dotarea lăcaşurilor de cult cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare) şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;
- interzicerea accesului credincioşilor în biserici peste capacitatea acestora, în scopul evitării producerii unor accidente;
- desemnarea de persoane care să supravegheze respectarea măsurilor de siguranţă la foc, premergător şi pe timpul slujbelor religioase;
- uşile de pe căile de evacuare se vor menţine în poziţia deschis, cu sisteme sigure de deblocare. Evacuaţi-vă cu calm şi în ordine din clădire. Ajutaţi copiii şi persoanele în vârstă ce necesită sprijin;
- marcarea vizibilă a ieşirilor şi stabilirea modului de evacuare a persoanelor în cazul situatiilor de urgenţă, pentru evitarea producerii panicii şi busculadelor;
- transportul la domiciliu al lumânărilor aprinse, „lumina sfântă”, se va realize numai cu ajutorul unor protecţii speciale din material incombustibile. Se va evita transportul lumânărilor aprinse în mijloacele de transport public sau personale;
- aducerea la cunoştinţa credincioşilor, de către slujitorii bisericilor, pe timpul manifestărilor religioase, a regulilor ce trebuiesc respectate în lăcaşurile de cult şi zonele adiacente, în vederea prevenirii incendiilor, precum şi cele referitoare la modul de comportare în cazul producerii unui incendiu, în scopul păstrării calmului, eliminării panicii pe timpul evacuării persoanelor şi bunurilor materiale din clădirea incendiată;
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la un nivel corespunzător cerinţelor de protecţie la foc specifice lăcaşurilor de cult şi respectarea măsurilor prevăzute de lege, sunt premise pentru apărarea împotriva incendiilor a acestor obiective.


30 Martie 2015

Comenteaza stirea

Nume:[obligatoriu]         

Email:[obligatoriu]          

Comentariu    |   caractere rămase

     codul alaturat: