INTERDICŢIE LA LANSAREA DE LAMPIOANE SI ARTIFICII

INTERDICŢIE LA LANSAREA DE LAMPIOANE ŞI ARTIFICII

Având în vedere faptul că teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii este cuprins integral în zona cu servituţi aeronautice aferente aerodromului Câmpia Turzii, atragem atenţia persoanelor fizice şi juridice că toate activităţile care au drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale ce pot constitui pericol pentru siguranţa aviaţiei, cum ar fi lansarea de articole pirotehnice (artificii clasificate conform reglementărilor specifice în categoriile 2, 3 sau 4), obiecte cu material incandescent (ex: lampioane), rachete fără pilot utilizate în scopuri sportive, etc, necesită în prealabil obţinerea unei autorizaţii din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române şi a avizului din partea Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA” sau după caz a Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale sau a administratorului aerodromului.
Modalitatea de obţinere a acestor avize este prevăzută în Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1378 din 04.11.2013, publicat în M.O. nr. 52 din 22.01.2014.
Autorizarea efectuării activităţilor mai sus menţionate nu exonerează organizatorul activităţii de obligaţia obţinerii altor avize/autorizări/aprobări prevăzute de alte reglementări naţionale aplicabile activităţilor respective, şi nici de răspundere în cazul eventualelor daune produse ca urmare a activităţilor efectuate, chiar dacă respective activitate a fost autorizată conform prevederilor legale.


07 Mai 2014