REGLEMENTĂRI PRIVIND SERVICIILE DE DESZĂPEZIRE

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Obiectul reglementărilor
Prezentele reglementări tratează modalităţiile şi condiţiile în care se asigură deszăpezirea arterelor de circulaţie în caz de ninsori respectiv împrăştierea de material antiderapant pe aceleaşi artere în caz de îngheţ, precum şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, legat de aceste activităţi.


CAP. II. OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE
LEGAT DE DESZĂPEZIREA ORAŞULUI ŞI
ÎMPRĂSTIEREA MATERIALULUI ANTIDERAPANT

Art. 2.
Proprietarii, administratorii şi chiriaşii imobilelor sunt obligaţi ori de căte ori este necesar să asigure curăţirea trotuarelor de zăpadă şi gheaţă şi să execute desfundarea rigolelor aflate în faţa imobilelor în care locuiesc sau îşi au sediul.

Art. 3.
(1) Zăpada şi gheaţa rezultată se va depozita pe partea carosabilă a arterelor de circulaţie la maximum 30 cm de la bordura trotuarului, lăsând libere gurile de scurgere ale canalului şi fără a stânjeni circulaţia autovehiculelor.
(2) Este interzisă scoaterea pe stradă sau pe trotuar a zăpezii şi gheţii din curţi.

Art. 4.
S.C. Compania de Salubritate prestează următoarele tipuri de servicii pe timp de iarnă, în funcţie de necesităţi:
I. Servicii normale de salubrizare (măturat străzi, adunat şi transportat gunoi stradal, etc.) şi îndepărtarea manuală a zăpezii şi gheţii de pe terenuri aparţinând domeniului public al municipiului;
SC „Domeniul Public” SA execută:
II. Menţinerea utilajelor în serviciu în zilele în care nu sunt necesare lucrări de intervenţie, dar există posibilitatea îngheţării carosabilului sau căderii de zăpadă abundentă.
III. Intervenţie pentru deszăpezirea arterelor de circulaţie şi împrăştierea materialului antiderapant.
În situaţia în care SC Domeniul Public SA nu va putea asigura viabilizarea căilor rutiere, datorită căderilor masive de zăpadă se va apela şi la Compania de Salubritate pentru a interveni în sprijinul SC Domeniul Public SA

- În cazul tipului II de serviciu utilajele şi personalul cu sarcini de dezăpezire şi împrăştiere nisip antiderapant sunt gata de intervenţie, după cum urmează:
• Pentru împrăştiat material antiderapant lucrează echipe cu pornire de la sediul societăţii prestatoare imediat după constatarea necesităţii (îngheţ, ninsoare). Personalul echipelor este de serviciu permanent la sediu.
• În consemn la domiciliu mecanicii utilajelor pentru dezăpezirea străzilor. Personalul este adus la sediu în caz de necesitate de maşina de intervenţie. În această perioadă măturătorii stradali execută adunatul gunoiului stradal grosier manual. Nu vor fi efectuate lucrări de măturare manuală sau mecanică.

- În cazul tipului III intervenţia se derulează după cum urmează:
• Echipele de serviciu pornesc din propria iniţiativă sau la anunţ telefonic şi efectuează lucrările pe baza priorităţilor enumerate mai jos.

1. Prioritatea I. (conform anexă)
- Sunt cuprinse drumurile cu traseul autobuzelor în comun, care fac legătura între cartierele de locuit cu zone industriale şi alte zone administrative, precum şi cu localităţile învecinate.
- Deasemenea sunt cuprinse drumurile care fac posibil aprovizionarea centrelor economice şi sociale cu materii prime şi alimente.

2. Prioritatea II. (conform anexă)
- Sunt cuprinse drumurile din marginea municipiului şi unele străzi cu trafic redus.

3. Prioritatea III. (conform anexă)
- Restul străzilor pentru care dezăpezirea se execută până la final.

- Se cere degajarea cantităţilor mari de zăpadă de pe marginea drumurilor şi de pe trotuare în timpul zilei.

- Trecerea de la serviciul de tipul I. la serviciul de tipul II. se face prin decizie comună a persoanei delegate de Viceprimar şi a şefului de la societatea prestatoare.

- Trecerea de la serviciu de tipul I. la cel de tipul III. se face în caz de nevoie din iniţiativa şefului societăţii prestatoare, sau prin decizie comună a celor doi responsabili, dacă este posibil.

- Trecerea de la serviciul de tipul III. la cel de tipul II. se face automat, iar de la cele de tipul II. şi III. la tipul I. la cererea reprezentantului primăriei.

- Lucrările vor fi urmărite şi consemnate zilnic pe un tabel de urmărire semnat de cei doi responsabili.

- Primăria are obligaţia de transmitere în regim de urgenţă către prestatorii de servicii, a tuturor avertizărilor meteo primite prin intermediul fluxului informaţional.

Art. 5.
(1) Îndepărtarea zăpezii şi gheţii manual se efectuează ziua şi noaptea, în funcţie de necesităţi, la temperaturi de până la – 10°C.
(2) Strângerea zăpezii se va face în locuri unde nu stânjeneşte circulaţia auto.
(3) Arterele principale de circulaţie trebuie să fie practicabile tot timpul şi să se ajungă la suprafaţă neagră în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.
(4) Pluguitul zăpezii se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depăşeşte în general 10 cm. Nu se execută pluguit pe străzi cu denivelări.
(5) În cazul căderilor abundente de zăpadă care duc la formarea unui strat de zăpadă cu grosimea mai mare de 30 cm, se execută mai multe treceri pe aceaşi suprafaţă.
(6) Încărcatul zăpezii în mijloace de transport se face imediat după încetarea ninsorii.
(7) Transportul zăpezii se va face până la asigurarea condiţiilor optime de circulaţie rutieră şi pietonală, cu vechicule adecvate, în locurile stabilite de Primărie.
(8) Împrăştierea materialului antiderapant se execută pentru a preveni formarea gheţii şi a topi zăpada.
(9) Nisipul antiderapant va fi în amestec de nu mai mult de 100 kg sare la 1 mc nisip cu granulaţie de până la 3 mm.
(10) Se admite împrăştierea de sare pe trotuarele îngheţate în vederea înlesnirii topirii.

CAP. III. CONTROLUL LUCRĂRILOR;
CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA
CONTRAVENŢIILOR

Art. 6.
(1) Controlul lucrărilor va fi efectuat de controlorii interni ai prestatorului de serviciu, respectiv de personalul de control din cadrul Primăriei Câmpia Turzii, zilnic.
(2) Rezultatul controalelor se consemnează într-un registru de control, se însumează din 15 în 15 zile şi va fi folosit pentru elaborarea situaţiei lunare de plată.
(3) Prestatorul de servicii de dezăpezire are obligaţia de a asigura permanenţa la sediul societăţii, în vederea primirii avertizărilor meteo, comunicatelor sau sesizărilor de la cetăţeni.
(4) Recepţia lucrărilor se face calitativ şi cantitativ de către operator şi de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţii care se stabilesc în mod obligatoriu la încheierea contractului.

Art. 7.
(1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor legate de dezăpezire şi împrăştiere material antiderapant se efectuează potrivit H.C.L. 17 / 2002 prvind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire şi înfrumuseţare, protecţia sănătăţii publice, conservarea şi protecţia mediului în municipiul Câmpia Turzii, respectiv în baza legislaţiei în vigoare.
(2) Pentru faptele care constituie infracţiune, agentul constatator sesizează organele de urmărire penală.


CAP. IV. DISPOZIŢII FINALE

Art. 8.
Prezentele reglementări se aplică de regulă în perioada 15 noiembrie – 15 martie, perioadă ce va putea fi devansată sau prelungită funcţie de condiţiile meteo.

Art. 9.
Preşedintele Comitetului Local Pentru Situaţii de Urgenţă, va convoca C.L.S.U. ori de câte ori situaţia o impune şi, va lua împreună cu acesta măsurile necesare pentru desfăşurarea în condiţii de normaliate a tuturor activităţilor socio economice de pe teritoriul municipiului.


URGENŢA I – STRĂZILE URGENŢA II - STRĂZILE
1 Decembrie 1918 Vasile Alecsandri
Laminoriştilor Piaţa Unirii
Avram Iancu Gheorghe Doja
Gării Petru Rareş
Gheorghe Bariţiu Mureşului
Aurel Vlaicu Griviţei
Retezatului Plopilor
Republicii Tudor Vladimirescu
Andrei Mureşanu Dr. Ion Raţiu
Băii Florilor
George Coşbuc Mihai Eminescu
Laminoriştilor (garaj PSI) Iancu Jianu
Cloşca, Horea, Crişan
Ion Agârbiceanu
Eroilor
Liviu Rebreanu
Teilor
Parcului
1 Mai
URGENŢA III - STRĂZILE
Decebal Salcâmului
Daciei Luncii
A. I. Cuza Vasile Goldiş
Axente Sever Nouă
Vasile Lucaciu Vulturului
Memorandumului Izvorului
George Enescu Rândunelei
9 Mai Izlazului
Viitorului Lucian Blaga
Crinului Ciocârliei
Oţelarilor Pârâului
Aleea Vânătorilor Livezii
Aleea Constructorilor Petru Maior
Aleea Făcliei Spicului
Oituz Gheorghe Lazăr
Amurgului Simion Bărnuţiu
Cicoarei Şcolii
Trandafirilor Şoferilor
Berzei


25 Noiembrie 2013