TIPURI DE RISC LA NIVELUL LOCALITATILOR

1/12
TIPURI DE RISC LA NIVELUL LOCALITĂŢILOR
RISCURI NATURALE ŞI TEHNOLOGICE
Încă din cele mai vechi timpuri omenirea a încercat să stabilească o cauzalitate a
fenomenelor ce se petrec în lumea înconjurătoare, să găsească soluţii şi răspunsuri. În
antichitatea romană sau greacă totul era pus pe seama zeilor, iar tot ce nu putea fi explicat
era considerat a proveni de la zei şi a fi un hazard. În zilele noastre cauzalitatea
fenomenelor nu mai este considerată un parametru de referinţa în definirea hazardatelor, ci
accentul s-a mutat pe incertitudinea momentului de apariţie, a modului de manifestare a
unui fenomen.
Plecând de la o abordare istorică, care deduce succesiuni de evenimente ce au stat la
baza edificării fizionomiei actuale a suprafeţei terestre, se conturează în prezent o abordare
funcţională, care cuantifică procesele contemporane şi comportamentul substratului şi
transpune înţelegerea proceselor în analize detaliate, cu aplicabilitate practică în folosul
populaţiei.
În cadrul demersului didactic, dar şi în cel ştiinţific, este necesar a se stabili o
terminologie comună, unanim acceptată. Limbajul şi conceptele comune reprezintă
temelia dezvoltării, înţelegerii şi creşterii efective a reducerii dezastrelor. Fiecare termen
folosit definit pentru explicarea într-un mod logic şi consistent al mesajului dorit. În
diverse ştiinţe s-au dezvoltat simultan definiţii pentru aceiaşi termeni.
Definirea termenilor utilizaţi în studiul hazardelor şi al riscurilor este un demers
anevoios, din mai multe motive. Unul dintre acestea este faptul că fiind utilizaţi în viaţa de
zi cu zi, aceşti termeni îşi accentuează înţelesul, căpătând noi valenţe sau acentuându-li-se
semnificaţia. Apoi, folosirea lor în mai multe discipline presupune elaborarea unei definiţii
foarte complexe, care să fie suficient de cuprinzătoare, lucru destul de greu de realizat. Un
alt impediment este traducerea în diferite limbi, care aduce un şir lung de definiţii ce pot
introduce ambiguităţi. Ceea ce pentru unii înseamnă hazard, pentru alţii poate fi risc.
Termeni ca vulnerabilitate sau risc, incubează parametri şi procese complexe şi
interconectate. În ultimul timp, în domeniul hazardelor şi al riscurilor se evidenţiază din ce
în ce mai mult probleme ce nu ţin de ştiinţele naturale, ci de cele sociale.
CLASIFICAREA RISCURILOR:
Riscuri naturale (hazardele naturale):
l riscuri climatice
l furtuni;
l tornade;
l seceta;
l inundaţii;
l îngheţ;
l avalanşe;
l cutremure şi erupţii vulcanice;
l riscuri geomorfologice
l alunecări de teren;
l tasări de teren;
l prăbuşiri de teren;
l riscuri cosmice
l căderi de obiecte din atmosferă (cosmos);
I.G.S.U.


21 Noiembrie 2013