REGULI CUTREMUR

Str. Banul Dumitrache nr. 46, sect. 2, Bucureşti
Tel. 021.208.46.09; 021.208.61.50/27327, 27227, 27109; fax. 021.242.09.90
www.igsu.ro, e-mail:informare.publica@mai.gov.ro
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Bucureşti, 6 octombrie 2013
C O M U N I C A T
REGULI DE PREGĂTIRE ANTISEISMICĂ, PROTECŢIE, COMPORTARE ŞI
ACŢIUNE A POPULAŢIEI ÎN CAZ DE CUTREMUR
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență reamintește următoarele obligații
legale ce revin persoanelor fizice:
a) să-şi însuşească metodele de protecţie şi regulile de comportare în cazul producerii
unei situaţii de urgenţă specifice şi să participe la activităţile organizate, potrivit legii, în
acest scop;
b) în situaţia producerii unei situaţii de urgenţă specifice, cetăţenii sunt obligaţi să
participe la acţiunile de intervenţie pentru care sunt solicitaţi şi să se conformeze măsurilor
şi dispoziţiilor stabilite de autorităţile centrale şi locale.
Totodată, prezentăm principalele reguli de pregătire antiseismică, protecţie,
comportare şi acţiune a populaţiei în caz de cutremur:
1) Protecţia antiseismică în interiorul locuinţei sau locului de muncă
Măsuri de pregătire a locului de muncă sau locuinţei pentru prevenirea distrugerilor
provocate de efectele unui seism:
- evitarea aglomerării spaţiilor de la locul de muncă sau din locuinţă cu piese de mobilier
sau aparatură instabile la seism şi amplasate în vecinătatea locurilor în care se aglomerează
de obicei familia, sau în spaţiul de lucru;
- asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse şi înalte, între ele şi prin
prindere de un perete, grindă solidă în locurile unde se aglomerează de obicei persoane la
locul de muncă sau în familie;
- amplasarea echipamentelor tehnice şi aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile -
de exemplu: copiatoare, calculatoare mari, maşini de spălat, frigidere etc. -, astfel încât să
nu se afle în vecinătatea ieşirilor din încăperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea
lor accesul în cazul unui seism;
IGSU


19 Noiembrie 2013