Centrul Operativ pentru Situatii de Urgenta

Nr.

crt.

Functia în cadrul Centrului Operativ

Numele si prenumele

Functia la locul de munca

1

Sef Centru Operativ

Crisan Natalia

Consilier S.B.C.

2

Loctiitor

Popa Mihaela

Serv. Achizitii

3

Membru

Pricopie Marius

Informatician S.R.U.S.

4

Membru

Cherejdi Monica

Consilier  S.B.C.

5

Membru 

Muresan Teodora

Compartiment Administrativ